AZHOK04 MIX FLOWER IN HOKKAIDO 5D3N

       ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด  หอนาฬิกาซัปโปโร  สวนโอโดริ  บ่อน้ำสีฟ้า   โซอุนเคียว น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ  ทุ่งพิงค์มอส (ชิบะซากุระ)  สวนทิวลิป  อิออน มอลล์ คลองโอตารุ  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  นาฬิกาไอน้ำโบราณ  ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

กำหนดการ              
มิถุนายน 2562

          สารการบิน      |     ราคาเริ่มต้น : 28,999.-        

                                

ฮิต: 276