1XW229 Love Japan_Tokyo Fuji Pink Moss 5D3N

    สัมผัสบรรยากาศอย่างใกล้ชิดของภูเขาไฟฟูจิที่ชั้น5 ชมความงดงาม อลังการของทุ่งดอกพิงค์มอส เที่ยวโตเกียวเมืองหลวง ขอพรวัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชิจูกุ  พักฟูจิออนเซ็น 1คืนนาริตะ 2คืน ทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์อิสระฟรีเดย์1วัน/ เลือกเที่ยวTokyo Disney

กำหนดการ              
เมษายน - มิถุนายน 2563

          สารการบิน      |     ราคาเริ่มต้น : 21,888.-        

                                

ฮิต: 582