ZNRT08 ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ นิกโก้ 5D3N

        ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี  วัดอาซากุสะ เสาโทริอิแดงพันต้น ณ ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ  โกเทมบะ เอ้าต์เล็ท  อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+ทานขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) เทศกาลชมทุ่งพิงค์มอส  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ดิวตี้ฟรี  ชินจูกุ อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์  นิกโก้  ศาลเจ้าโทโชกุ สะพานชินเคียว  สวนดอกไม้อาชิคางะ

กำหนดการ              
เมษายน - พฤษภาคม 2563

          สารการบิน      |     ราคาเริ่มต้น : 25,999.-        

                                

{pdf|images/FilePDF/japan/ZNRT08 APR-MAY      .pdf|height:1000|width:725{/pdf}

ฮิต: 2116