ZNRT09 ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ อิบารากิ ฟูจิ 5D3N

      พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ  สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค  เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต  ทานขาปูยักษ์ + อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) พิพิธภัณฑแผ่นดินไหว วัดอาซากุสะ  ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี  ดิวตี้ฟรี  ชินจูกุ อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์

กำหนดการ              
เมษายน 2563

          สารการบิน      |     ราคาเริ่มต้น : 27,999.-        

                                

ฮิต: 697