ZNRT07 ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ อิบารากิ ฟูจิ 5D3N

     พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ  สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค  เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต  ทานขาปูยักษ์ + อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5)  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  วัดอาซากุสะ  ชมดอกวิสทีเรีย  อิออน มอลล์ ชมดอกทิวลิป  ตลาดปลาซึกิจิ  ดิวตี้ฟรี  ชินจูกุ

กำหนดการ              
เมษายน 2563

          สารการบิน      |     ราคาเริ่มต้น : 25,999.-        

                                

ฮิต: 810