JXW221 Japan Best Summer 5D3N

     โตเกียว วัดอาซากุสะ โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ ถ่ายรูปหุ่นกันดั้ม  ออนเซ็น ฟูจิชั้น5  ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว โอชิโนะฮัคไก  โตเกียว  ช้อปปิ้งชินจูกุและ Laox Shinjuku  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย วัดนาริตะ ร้านดองกิโฮเต้ ห้างอิออนมอลล์

กำหนดการ              
มิถุนายน - กันยายน 2562

          สารการบิน      |     ราคาเริ่มต้น : 17,888.-        

                                

ฮิต: 822