JXJ116 Hokkaido Flower Lavender 5D3N

     “ชมดอกลาเวนเดอร์และดอกไม้ในฤดูกาล ณ ฟาร์มโทมิตะ ชมทุ่งดอกไม้บนเนินเขา ณ เนินเขาชิกิไซ Patchwork Road เป็นเส้นทางชมทุ่งนาเนินเขาสีทองอร่ามสลับกับสีเขียงและน้ำตาล มีความสวยงามราวกับผ้าหลายผืนมาตัดปะวางต่อกัน”  พักออนเซ็น Kiroro Resort 1 คืน ซัปโปโร 2คืน (ใกล้แหล่งช้อปปิ้ง)

กำหนดการ              
กรกฎาคม - สิงหาคม 2562

          สารการบิน      |     ราคาเริ่มต้น : 25,888.-        

                                

ฮิต: 756