ZNRT10 ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ อิบารากิ ฟูจิ 5D3N

   พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ  สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต  ทานขาปูยักษ์ + อาบน้ำแร่ธรรมชาติภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5)  ทุ่งดอกพิงค์มอส  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ดิวตี้ฟรี  ชินจูกุ ชมดอกอาซาเรีย ณ ศาลเจ้าเนซุ  วัดอาซากุสะ  ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - อิออน

กำหนดการ              
เมษายน - พฤษภาคม 2563

          สารการบิน      |     ราคาเริ่มต้น : 23,999.-        

                                

ฮิต: 1670