ZNRT30 โตเกียว ฟูจิ 5D3N [เลสโก ซากุระแรก] 5D3N

     กระเช้าคาจิ คาจิ  ชมซากุระ เมืองคาวาสึ  อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  โอชิโนะฮัคไค  ดูไฟ Illuminations  ณ หมู่บ้านเยอรมัน ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี  วัดอาซากุสะ  ถนนนาคามิเซ ดิวตี้ฟรี  ชินจูกุ

กำหนดการ              
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563

          สารการบิน      |     ราคาเริ่มต้น : 19,999.-        

                                

ฮิต: 2257