AZFUK03 ONCE IN FUKUOKA 5D3N

    ศาลเจ้าดาไซฟุ  เบปปุ หมู่บ้านยูฟูอิน บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ  บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์  แช่ออนเซ็น  วัดนาริตะซังคุรุเมะ  ซากะ  ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ ช้อปปิ้งโทซุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต  ฟุคุโอกะ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าเดินทาง)

กำหนดการ              
มิถุนายน - กันยายน 2562

  สารการบิน      |     ราคาเริ่มต้น : 21,888.-        

                       

อ่านเพิ่มเติม: AZFUK03 ONCE IN FUKUOKA 5D3N

AZHOK04 MIX FLOWER IN HOKKAIDO 5D3N

       ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด  หอนาฬิกาซัปโปโร  สวนโอโดริ  บ่อน้ำสีฟ้า   โซอุนเคียว น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ  ทุ่งพิงค์มอส (ชิบะซากุระ)  สวนทิวลิป  อิออน มอลล์ คลองโอตารุ  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  นาฬิกาไอน้ำโบราณ  ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

กำหนดการ              
มิถุนายน 2562

          สารการบิน      |     ราคาเริ่มต้น : 28,999.-        

                                

อ่านเพิ่มเติม: AZHOK04 MIX FLOWER IN HOKKAIDO 5D3N

AZKIX08 FLOWER BLOOM IN OSAKA TAKAYAMA 5D3N

     ฟูชิมิ อินาริ  สะพานโทเกทสึเคียว  สวนป่าไผ่อาราชิยาม่า  วัดคินคาคุจิ  นาโกย่า สเตชั่น หมู่บ้านชิราคาวะโกะ  ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  สวนดอกไม้บ๊กกะโนะซาโตะ   อิออน จัสโก้ ปราสาทโอซาก้า  ดิวตี้ฟรี  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ  ริงกุเอ้าท์เล็ท

กำหนดการ              
มิถุนายน - กันยายน 2562

          สารการบิน      |     ราคาเริ่มต้น : 21,900.-        

                                

อ่านเพิ่มเติม: AZKIX08 FLOWER BLOOM IN OSAKA TAKAYAMA 5D3N

AZKIX10 เลสโก โอซาก้า ชวนชื่นรื่นรมย์ 5D3N

     วัดโทไดจิ  สวนกวาง  โอซาก้า  ปราสาทโอซาก้า  ห้าง Donton Plaza ดิวตี้ฟรี  ชินไซบาชิ  อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย อาราชิยาม่า  ป่าไผ่  ถ่ายรูปสะพานโทเง็ตสึเคียว  ศาลเจ้าเฮอัน  พิธีชงชา   ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  โกเบ  ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์

กำหนดการ              
กรกฎาคม - กันยายน 2562

  สารการบิน      |     ราคาเริ่มต้น : 15,999.-        

                                

อ่านเพิ่มเติม: AZKIX10 เลสโก โอซาก้า ชวนชื่นรื่นรมย์ 5D3N

AZNRT08 เลสโก โตเกียวช่อม่วง 5D3N

        วัดอาซากุสะ  ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี  ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ  ช้อปปิ้งโกเทมบะเอ้าท์เล็ท  อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ทุ่งดอกลาเวนเดอร์    ดิวตี้ฟรี   ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์

กำหนดการ              
มิถุนายน - กันยายน 2562

          สารการบิน      |     ราคาเริ่มต้น : 14,999.-        

                                

อ่านเพิ่มเติม: AZNRT08 เลสโก โตเกียวช่อม่วง 5D3N

AZNRT10 เลสโก โตเกียวม่วงมณี 5D3N

   วัดอาซากุสะ  ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี  ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ  ช้อปปิ้งโกเทมบะเอ้าท์เล็ท  อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ทุ่งดอกลาเวนเดอร์   ดิวตี้ฟรี  ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์

กำหนดการ              
กรกฎาคม - กันยายน 2562

          สารการบิน      |     ราคาเริ่มต้น : 14,999.-        

                                

อ่านเพิ่มเติม: AZNRT10 เลสโก โตเกียวม่วงมณี 5D3N

AZNRT17 เลสโก พาวเวอร์ ลาเวนเดอร์ 5D3N

     วัดอาซากุสะ  ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ  ช้อปปิ้งโกเทมบะเอ้าท์เล็ท  อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ทุ่งดอกลาเวนเดอร์    ดิวตี้ฟรี   ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์

กำหนดการ              
มิถุนายน - กันยายน 2562

          สารการบิน      |     ราคาเริ่มต้น : 18,999.-        

                                

อ่านเพิ่มเติม: AZNRT17 เลสโก พาวเวอร์ ลาเวนเดอร์ 5D3N

JXJ116 Hokkaido Flower Lavender 5D3N

     “ชมดอกลาเวนเดอร์และดอกไม้ในฤดูกาล ณ ฟาร์มโทมิตะ ชมทุ่งดอกไม้บนเนินเขา ณ เนินเขาชิกิไซ Patchwork Road เป็นเส้นทางชมทุ่งนาเนินเขาสีทองอร่ามสลับกับสีเขียงและน้ำตาล มีความสวยงามราวกับผ้าหลายผืนมาตัดปะวางต่อกัน”  พักออนเซ็น Kiroro Resort 1 คืน ซัปโปโร 2คืน (ใกล้แหล่งช้อปปิ้ง)

กำหนดการ              
กรกฎาคม - สิงหาคม 2562

          สารการบิน      |     ราคาเริ่มต้น : 25,888.-        

                                

อ่านเพิ่มเติม: JXJ116 Hokkaido Flower Lavender 5D3N

JXJ117 HOKKAIDO AUTUMN LOVE 5D3N

     ฮอกไกโด ซัปโปโร โทยะ โอตารุโน โบริเบทสึ พักโทยะหรือนิเซโกะ ออนเซ็น 1 คืน ซัปโปโร 2 คืน อิสระท่องเที่ยวฟรีเดย์ 1 วัน Wifi on bus + แช่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ขาปูและชาบูหมูไม่อั้น !!!

กำหนดการ              
กันยายน - พฤศจิกายน 2562 
             

          สารการบิน      |     ราคาเริ่มต้น : 24,888.-        

                                

อ่านเพิ่มเติม: JXJ117 HOKKAIDO AUTUMN LOVE 5D3N

JXJ118 Hokkaido Winter 5D3N

     ฮอกไกโด ซัปโปโร โอตารุ อาซาฮิคาวะ คิโรโระสกีรีสอร์ท พักอาซาฮิคาวะ 1คืน ซัปโปโร 2 คืน พิเศษ!!! พาเที่ยวครบทุกวัน ทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์+ชาบูหมูไม่อั้น!!! WIFI ON BUS

กำหนดการ              
ธันวาคม 2562 - มกราคม 2563

          สารการบิน      |     ราคาเริ่มต้น : 27,888.-        

                                

อ่านเพิ่มเติม: JXJ118 Hokkaido Winter 5D3N

JXJ41 Hello! Kyushu Fukuoka Peppu Yufuin Kumamoto 5D3N

   ศาลเจ้าดาไซฟุ หมู่บ้านยูฟูอิน เบปปุ ชมบ่อน้ำพุร้อนยูมิจิโกกุ ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ คุมาโมโต้  ซากุระโนบาบะโจไซเอ็นช้อปปิ้งย่านชิโมโริ ล่องเรือแม่น้ำยานากาว่า  โทสุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต ฟุกุโอกะ ร้านดิวตรี้ฟรี  ช้อปปิ้งย่านเท็นจิน

กำหนดการ              
กรกฎาคม - ตุลาคม 2562             

          สารการบิน      |     ราคาเริ่มต้น : 21,888.-        

                                

อ่านเพิ่มเติม: JXJ41 Hello! Kyushu Fukuoka Peppu Yufuin Kumamoto 5D3N

เนื้อหาอื่นๆ...