JEJU SPECIAL WINTER 4D2N

   อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน   พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค   สวนส้มไร้เมล็ด   วัดซันบังซา   ภูเขาซองอัค  ร้านน้ำมันสน  พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ  ยอดเขา ซองซาน อิลซุลบง   หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ  พิพิธภัณฑ์แฮนยอ  ชายหาดวอลจองรี  ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร   ร้านค้าสมุนไพร ร้านละลายเงินวอน   ศูนย์เครื่องสำอาง  ศูนย์โสม  ดิวตี้ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู  ** ลดราคา 3,000 บาท  20 ท่านแรก **
กำหนดการ              
ธันวาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562 

          สารการบิน      |     ราคาเริ่มต้น : 12,100.-        

                                

 

ฮิต: 227