EASY BLESSING HONGKONG NONGPING 3D2N

   หมูบ้านนองปิง  อิสระช้อปปิ้ง City Gate Outlet  Symphony of light  ติ่มซำ   จุดชมวิว วิคตอเรียพีค (รถรางขึ้นพีคแทรม)  หาดรีพลัสเบย์  ช็อปปิ้งตลาด เลดี้  มาร์เก๊ต  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  วัดชีหลิน  โรงงานจิวเวอรี่  ร้านหยก  ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ยและโอเชี่ยนเทอร์มินอล
กำหนดการ              
ธันวาคม 2561 - มีนาคม 2562

          สารการบิน      |     ราคาเริ่มต้น : 15,900-     

                                

อ่านเพิ่มเติม: EASY BLESSING HONGKONG NONGPING 3D2N

EASY HONGKONG NONGPING SHOPAHOLIC 3D2N

      หมูบ้านนองปิง  อิสระช้อปปิ้ง City Gate Outlet  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  โรงงานจิวเวอรี่  ร้านหยก  เจ้าแม่กวนอิม หากรีพัลเบย์  จุดชมวิววิคตอเรียพีค  ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ยและโอเชี่ยนเทอร์มินอล อิสระท่องเที่ยว ช็อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือซื้อบัตรเข้าสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์

กำหนดการ              
ธันวาคม 2561 - มีนาคม 2562

          สารการบิน      |     ราคาเริ่มต้น : 14,900.-        

                                  

อ่านเพิ่มเติม: EASY HONGKONG NONGPING SHOPAHOLIC 3D2N

EASY POPULAR IN MACAU 3D2N

      ชม องค์เจ้าแม่กวนอิม  วัดอาม่า หรือที่คนใหญ่รู้จักกันในนามของ เจ้าแม่ทับทิม  ช้อปปิ้ง เซนาโด้สแควร์ ศูนย์รวมสินค้ามากมาย  เดอะเวเนเชี่ยน  โรงแรมคาสิโนสุดหรูของมาเก๊า   ถนนคู่รัก The Lover’s Road ซึ่งเป็นถนนเลียบชายหาดที่แสนจะโรแมนติก  ช้อปปิ้งตลาดกงเป๋ย แหล่งช้อปปิ้งศูนย์การค้าติดแอร์ 5,000 กว่า ร้านค้า   พระราชวังหยวนหมิง  โชว์สุดอลังการ โชว์หยวนหมิงหยวน ที่จะบอกเรื่องราวประวัติศาสตร์ของจีน   พิเศษ!!! เมนูเป๋าฮื้อ และไวน์แดง
กำหนดการ              
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561

          สารการบิน      |     ราคาเริ่มต้น : 6,900.-        

                                  

อ่านเพิ่มเติม: EASY POPULAR IN MACAU 3D2N

EASY STAR MACAU ZHUHAI SHENZHEN 3D2N

     วัดอาม่า  เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล  โบสถ์เซ็นต์ปอล  THE VENETIAN RESORT  ชมหยก Minerial Museum  บัวหิมะ  ร้านยางพารา  ช็อปปิ้งตลาดตงเหมิน  โรงละครน้ำ OCT BAY WATER THEATRE (ถ่ายรูปด้านหน้า) ถนนคู่รัก  จูไห่ฟิชเชอร์ร้านขนม

กำหนดการ              
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561

          สารการบิน      |     ราคาเริ่มต้น : 9,900.-        

                                  

อ่านเพิ่มเติม: EASY STAR MACAU ZHUHAI SHENZHEN 3D2N

P1 ฮ่องกง เกาะลันตา กระเช้านองปิง 3D2N

       เกาะลันเตา  ขึ้นกระเช้านองปิง  นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน ถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง หาดรีพลัสเบย์  นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ   แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว ขอเรื่องสุขภาพร่างกาย  เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน โรแมนติกที่ AVENUE  OF  STAR  + ดูยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY  OF  LIGHT  
กำหนดการ              
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561

          สารการบิน      |     ราคาเริ่มต้น : 18,900.-        

                                

อ่านเพิ่มเติม: P1 ฮ่องกง เกาะลันตา กระเช้านองปิง 3D2N

P2 ฮ่องกง สวนสนุกดีสนีย์แลนด์ 3D2N

  ดินแดนแห่งความฝัน “HONGKONG DISNEYLAND” ถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง หาดรีพลัสเบย์  นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ   แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว ขอเรื่องสุขภาพร่างกาย  เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน โรแมนติกที่ AVENUE  OF  STAR  + ดูยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY  OF  LIGHT  
กำหนดการ              
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561

          สารการบิน      |     ราคาเริ่มต้น : 20,900.-        

                                

อ่านเพิ่มเติม: P2 ฮ่องกง สวนสนุกดีสนีย์แลนด์ 3D2N

P4 ฮ่องกง มาเก๊า 4D3N

    สัมผัสบรรยากาศลาสเวกัสของเอเซีย "THE VANETIAN" เกาะลันเตา  ขึ้นกระเช้านองปิง  นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล  วัดเจ้าแม่กวนอิม   ซากวิหารโบสถ์เซ็นพอลล์   ช๊อปปิ้งเซนาโดสแควร์ ถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง หาดรีพลัสเบย์  นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม  เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย  เทพเจ้าแห่งโชคลาภ AVENUE  OF  STAR  + ดูยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY  OF  LIGHT
กำหนดการ              
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561

          สารการบิน      |     ราคาเริ่มต้น : 22,900-     

                                

อ่านเพิ่มเติม: P4 ฮ่องกง มาเก๊า 4D3N