XW-T42 Taiwan Sakura 5D3N

      ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง  เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น  อุทยานเหย่หลิ๋ว  ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101  นำท่านไปจุดชมซากุระที่สวยของไต้หวันที่วัดเทียนหยวน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน  ช้อปปิ้งฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ต  เมนูพิเศษ:บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน+เสี่ยวหลงเปา+ซีฟู้ดเหย่หลิ่ว

กำหนดการ              
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563

          สารการบิน      |     ราคาเริ่มต้น : 13,888.-        

                                  

 

ฮิต: 1201