IT97 Taiwan feel love 4D3N

       ไทเป อุทยานหลิ่ว  เหย่หลิ๋ว  หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี ตึกไทเป 101  กระเช้าเมาคง  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมินติง ตลาดซือหลินไนท์มาร์เก็ต    พัก:ไทเป 2คืน  เถาหยวน 1คืน /  เมนูพิเศษ: ชาบูไต้หวัน, ซีฟู้ดเหย่หลิ่ว

กำหนดการ              
พฤศจิกายน 2561 - มีนาคม 2562

          สารการบิน      |     ราคาเริ่มต้น : 13,888.-        

                                  

อ่านเพิ่มเติม: IT97 Taiwan feel love 4D3N

VZ-11 Taiwan Alishan 5D4N

        ผู่หลี่  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่  ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง  ไทเป อุทยานเหย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขี้น) อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน  นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค   ช็อปปิ้ง ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดซีเหมินติง

กำหนดการ              
ธันวาคม 2561 - มกราคม 2562

          สารการบิน      |     ราคาเริ่มต้น : 15,900.-        

                                  

อ่านเพิ่มเติม: VZ-11 Taiwan Alishan 5D4N

XW-T33_Taiwan No.One 5D3N

      ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้  ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง  ชมหมู่บ้านสายรุ้ง ศิลปะสุดอลังการ  เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น  อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ  ปล่อยโคมที่ผิงซี ถ่ายรูปช็อปปิ้งฟินๆ ย่านสถานีรถไฟ  กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101   ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ต

กำหนดการ              
พฤศจิกายน 2561 - กุมภาพันธ์ 2562

          สารการบิน      |     ราคาเริ่มต้น : 13,888.-        

                                  

อ่านเพิ่มเติม: XW-T33_Taiwan No.One 5D3N