BZSIN01 SUPER PEAK SINGAPORE 3D2N

    สิงคโปร์  น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง เมอร์ไลออน พาร์ค  การ์เด้นส์ บายเดอะเบย์ มารีน่าเบย์แซน  ชมโชว์น้ำพุSpectra Light & Water Show  อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล วัดเจ้าแม่กวนอิม  วัดพระเขี้ยวแก้ว  ฮาจิเลน - ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด

กำหนดการ              
มกราคม - มิถุนายน 2562

          สารการบิน      |     ราคาเริ่มต้น : 12,999.-        

                                   

อ่านเพิ่มเติม: BZSIN01 SUPER PEAK SINGAPORE 3D2N

SIN14 SINGAPORE SUPER FUN 3D2N

         น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง Merlion Park-การ์เด้น บายเดอะเบย์ (ไม่รวมค่าเข้าโดม) มารีน่าเบย์แซน ชมโชว์ Spectra Light & Water Show อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ SEA AQUARIUMตามอัธยาศัย วัดเจ้าแม่กวนอิม วัดพระเขี้ยวแก้ว ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
กำหนดการ              
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561

          สารการบิน      |     ราคาเริ่มต้น : 12,888.-        

                                   

อ่านเพิ่มเติม: SIN14 SINGAPORE SUPER FUN 3D2N

SIN15 SINGAPORE SUPER ENJOY 3D2N

    น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง  MERLION PARK  การ์เด้น บายเดอะเบย์ (ไม่รวมค่าเข้าชมโดม)  มารีน่าเบย์แซน  ชมโชว์ SPETRA LIGHT & WATER SHOW  อิสระทุกท่านท่องเที่ยว ช้อปปิ้งตามอัธยาสัย หรือเดินทางสู่เกาะมหาสนุก SENTOSA วัดเจ้าแม่กวนอิม  วัดพระเขี้ยวแก้ว  ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
กำหนดการ              
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561

          สารการบิน      |     ราคาเริ่มต้น : 13,999.-        

                                   

อ่านเพิ่มเติม: SIN15 SINGAPORE SUPER ENJOY 3D2N