SIN03 สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล [เลสโก สิงโตทะเล]3D2N

    น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง  เมอร์ไลออน พาร์ค  การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์  มารีน่าเบย์แซน  ชมโชว์น้ำพุแสงสีเสียง Spectra Light & Water Show อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ ซี อควาเรียม ตามอัธยาศัย วัดเจ้าแม่กวนอิม  วัดพระเขี้ยวแก้ว ฮาจิเลน ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด  น้ำตกในร่ม THE RAIN VORTEX สนามบินชวงกี
กำหนดการ              
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563

          สารการบิน      |     ราคาเริ่มต้น : 11,999.-        

                                   

อ่านเพิ่มเติม: SIN03 สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล [เลสโก สิงโตทะเล]3D2N

SIN04 สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล [เลทส์โก สิงโตด้ายแดง]. 3D2N

         น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง  เมอร์ไลออน พาร์ค  การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์  มารีน่าเบย์แซน  ชมโชว์น้ำพุแสงสีเสียง Spectra Light & Water Show อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ ซี อควาเรียม ตามอัธยาศัย วัดเจ้าแม่กวนอิม  วัดพระเขี้ยวแก้ว  ฮาจิเลน  ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด  น้ำตกในร่ม THE RAIN VORTEX  สนามบินชวงกี
กำหนดการ              
เมษายน - มิถุนายน 2563

          สารการบิน      |     ราคาเริ่มต้น : 12,999.-        

                                   

อ่านเพิ่มเติม: SIN04 สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล [เลทส์โก สิงโตด้ายแดง]. 3D2N