EK001 Russia Moscow Zagorsk 6D3N

    ซากอร์ส โบสถ์อัสสัมชัญ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล หอนาฬิกาซาวิเออร์ ห้างสรรพสินค้ากุม อารามชี โดโวดิชีนี สแปร์โร่ฮิลล์ รํสเซี่ยนเซอร์คัส สถานีรถไฟใต้ดิน ตลาดอิสมายลอฟกี้ พระราชวังเครมลินพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ โบสถ์อัสสัมชัญ ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ ระฆังพระเจ้าซาร์   ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ ซากอร์ส โบสถ์อัสสัมชัญ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์

กำหนดการ              
กันยายน - ตุลาคม 2562

          สารการบิน      |     ราคาเริ่มต้น : 37,900.-        

                                  

อ่านเพิ่มเติม: EK001 Russia Moscow Zagorsk 6D3N

EK002 Russia Moscow St.Petersburg 8D5N

  มอสโคว์–มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์-ถนนอารบัท-พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่-โบสถ์อัสสัมชัญ-ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์-หอระฆังพระเจ้าอีวาน  สแปร์โร่ฮิลล์-รัสเซี่ยนเซอร์คัส-สถานีรถไฟใต้ดิน–จตุรัสแดง–มหาวิหารเซนต์บาซิล–หอนาฬิกาซาวิเออร์–ห้างกุม–ล่องเรือ-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก–โบสถ์หยดเลือด-พระราชวังฤดูหนาว    

กำหนดการ              
กรกฎาคม - ตุลาคม 2562

          สารการบิน      |     ราคาเริ่มต้น : 57,900.-        

                                  

อ่านเพิ่มเติม: EK002 Russia Moscow St.Petersburg 8D5N

EK002A Russia Summer Promotion 8D5N

    มอสโคว์  มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์  สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์  ถนนอารบัต  สแปโรฮิลล์   ซาร์กอร์ส  โบสถ์อัสสัมชัญ  โบสถ์ทรินิตี้  เมืองมอสโคว์  ตลาดอิสไมโลโว่ พระราชวังเครมลิน  พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่  จัตุรัสแดง  มหาวิหารเซนต์บาซิล  ห้างกุม

กำหนดการ 

กรกฎาคม - กันยายน  2562    

          สารการบิน      |     ราคาเริ่มต้น : 54,900.-        

                                  

อ่านเพิ่มเติม: EK002A Russia Summer Promotion 8D5N