MH785 Malaysia 3D3D2N

    The Best of Malaysia Cameron,Genting 2ขุนเขาท้าไอหมอกลมหนาว ∞ คาเมรอน เมืองตากอากาศสุดโรแมนติค อากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ชิมชาอร่อย ดอกไม้สวยงาม ∞ เก็นติ้งไฮส์แลนด์ เมืองในหมอก นั่งกระเช้า สวนสนุกในร่ม ชมคาสิโน   ∞ กัวลาลัมเปอร์ ตึกแฝดปิโตรนัส จตุรัสเมอร์เดก้า พระราชวังอิสตาน่าไนการ่า เมืองใหม่ปุตราจายา  
กำหนดการ              
มีนาคม - กรกฎาคม 2563

          สารการบิน      |     ราคาเริ่มต้น : 7,888.-        

                                   

ฮิต: 945