EK007 Germany Austria Czech 8D5N

     อิงโกลสตัดท์-Ingolstadt Village Outletมิวนิค-สนามกีฬาโอลิมปิค-จัตุรัสมาเรียน-ฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์-อินส์บรูค-หลังคาทองคำ-ซาลบูร์ก-สวนมิราเบล-บ้านเกิดโมสาร์ท-ฮัลล์สตัทท์-เชสกี้ ครุมลอฟ-คาโรวีวารี่-บ่อน้ำแร่ธรรมชาติ-ปร๊าก-ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก-โบสถ์เซนต์ไวตัส-สะพานชาร์ลส์-นาฬิกาดาราศาสตร์-ประตูเมืองเก่า-อิสระช้อปปิ้ง

กำหนดการ                
กันยายน - ตุลาคม 2562

          สารการบิน      |     ราคาเริ่มต้น : 47,900.-        

                                   

 

ฮิต: 844