วิธีการจองและการชำระเงิน
       ท่านสามารถจองทัวร์ได้อย่างอิสระทางบริษัทฯจะเรียกเก็บชำระค่ามัดจำทัวร์ก็ต่อเมื่อมีการยืนยันการเดินทางเป็นที่แน่นอนแล้วเท่านั้น (ยกเว้นบางกรณี ที่คณะทัวร์ยังไม่ยืนยัน การเดินทางแต่เพื่อ ที่จะให้คณะทัวร์ มีโอกาสที่จะออกเดินทางได้จึงต้องมีการชำระมัดจำไว้ก่อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความ สมัครใจของผู้เดินทางเอง แต่ถ้าคณะทัวร์ไม่สามารถออกเดินทาง ได้ ทางบริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำ ทัวร์ให้เต็มจำนวนโดยไม่หัก ค่าใช้จ่าย ใดๆทั้งสิ้น)

การชำระเงิน
       เมื่อเจ้าหน้าได้รับเอกสารการจองทัวร์ของท่านแล้วจะติดต่อกลับไปภายใน 24 ชม. เพื่อ ยืนยันการจองทัวร์และทางฝ่ายบัญชีจะดำเนินการจัดส่งใบยืนยันการจองทัวร์และใบเรียก ชำระค่าทัวร์(Confirm&Invoice) ซึ่งเป็นใบเดียวกัน ให้กับท่าน จะมีรายละเอียดเเจ้ง รายการที่ท่านจอง สายการบิน วันเดินทาง กำหนดวันที่ท่านต้องชำระเงินจำนวนเงินที่ท่าน ต้องชำระ ที่เป็นยอดมัดจำ เเละยอดส่วนที่เหลือ ชื่อบัญชีธนาคาร เมื่อท่านได้รับเเล้ว กรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง( กรณีต้องทำวีซ่า หรือใช้เอกสาร ตัวจริง ทางบริษัทฯ จะนัดวันเก็บเอกสาร โดยจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปรับเอกสาร ณ สถานที่ที่ลูกค้านัดหมาย)

การเตรียมตัวเดินทาง
       หลังจากที่ท่านชำระเงินมาเรียบร้อยเเล้วกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
หรือ โทร : 02-9119791-2 แฟกซ์ 02-9119790 ดยระบุ ชื่อพนักงานขาย ที่ท่านติดต่อ และ เลขที่ Invoice หรือ ชื่อผู้จอง ชื่อโปรแกรมทัวร์และวันที่เดินทาง เเละกรุณาเเจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่ท่านติดต่ออีกครั้ง หลังจากเจ้าหน้าที่บัญชีได้รับหลักฐาน การโอนเงินของท่านเรียบร้อยเเล้วจะจัดส่งใบเสร็จรับเงิน ให้ท่าน ภายใน 48 ชม

       ก่อนการเดินทางประมาณ 3 - 7 วันทางเจ้าหน้าที่จะส่งใบนัดหมายเเละใบเตรียมตัว การเดินทางไป ถึงท่านเพื่อเเจ้งข้อมูล วัน เวลา เดินทาง จุดนัดหมาย เบอร์ของเจ้าหน้าที่ ส่งกรุ๊ปที่สนามบิน หรือเบอร์หัวหน้าทัวร์ , การเตรียมตัวต่างๆ อาทิเช่น ค่าเงิน, อุณหภูมิ, ปลั๊กไฟ, รายละเอียดสำคัญของประเทศนั้นๆ ให้ทาง อีเมล / แฟ็กซ์
       และเพื่อความสบายใจและวางใจในการใช้บริการ ท่านสามารถตรวจสอบใบอนุญาต ประกอบธุรกิจนำเที่ยว จาก สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว กระทรางการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ที่ เบอร์โทร 02-401-1111

 

 

ธนาคาร กสิกรไทย   สาขาประชานิเวศน์1   737-2-45229-8   บริษัท ไวส์ ทราเวล